L'Hospital Universitari d'Igualada és hospital universitari mitjançant un conveni establert amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida.

Forma part del Consorci Sanitari de l'Anoia que contempla totes les línies assistencial atenció aguts (Hospital Universitari d'Igualada), atenció primària (CAP Nord), Centre de Salut Mental i Àrea Sociosanitària.

Des de la fundació de la Escuela de Enfermería Virgen de la Piedad, l'any 1966, associada a la facultat de Medicina de Barcelona, l'Hospital d'Igualada ha tingut un vocació docent que es va veure recompensada al 2007 amb l'acreditació del Ministeri de Sanitat per la realització de Formació Sanitaria Especialitzada en les especialitats de medicina e infermeria. Posteriorment, vam iniciar la col·laboració oficial amb la Universitat de Lleida (UdL), al 2015 amb la docència de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i al 2016 amb la docència de la Facultat de Medicina.

El conveni permet la utilització conjunta de les estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per buscar l'equilibri entre l'adquisició del coneixement en la recerca, la transmissió d'aquest coneixement en la docència i la aplicació d'aquest coneixement a la assistència. Sent aquest concert  la culminació de una llarga trajectòria docent que permet consolidar la cadena de contínuum formatiu entre l'aprenentatge dels estudis de salut, des de la vesant acadèmica a la realitat assistencial.

Aquesta recerca de la excel·lència permetrà que el ciutadà es beneficiï, perquè el progrés en la recerca i la innovació va intrínsec al progrés de la millora assistencial.