Accés al formulari de pràctiques

Cas 1

És el primer cop que fas pràctiques?

Omple aquest formulari

Cas 2

Ja tenim les teves dades i només et cal omplir els rotatoris?

Omple aquest formulari

Cas 3

Ja tenim les teves dades però vens d'altres estudis o pràctiques?

Omple aquest formulari