L'especialitat

L'Anestesiologia i Reanimació és l'especialitat mèdica responsable de la medicina perioperatòria, competent en el coneixement i la realització de totes les tècniques anestèsiques, analgèsiques i de sedació per a procediments diagnòstics i terapèutics, emergències, reanimació, assistència del pacient amb patologia crítica de qualsevol etiologia i tractament del dolor agut i crònic.

Cap de la Unitat Docent:
Santiago Abreu Paradell

Tutors/es:
Ana Belén Pedregosa Sanz

Pau Vallhonrat Alcantara

Contacte:

apedregosa@csa.cat

pvallhonrat@csa.cat 

Places acreditades:
1 per any