L'especialitat

La definició de l'especialitat ha de comprendre tres vessants o nivells de complexitat i actuació:

El primer nivell es correspon amb el seu àmbit primari d'actuació. L'especialista en CGAD té totes les competències sobre la patologia quirúrgica, electiva i urgent, dels següents sistemes, aparells i àrees anatòmiques: aparell digestiu, paret abdominal, sistema endocrí, mama, pell i parts toves, retroperitoneu i patologia externa del cap i coll.

Cap de la Unitat Docent:
Rubén Hernando Tavira

Tutor:
Enric Macarulla Sanz 

Contacte:

emacarulla@csa.cat 

Places acreditades:
1 MIR/any