Cap de la Unitat Docent:
Jhon Fredy Rojas Liévano

Tutores:
Meritxell Obradors 

Vanesa Garrigasait

Contacte:

mobradors@csa.cat

vgarrigasait@csa.cat 

Places acreditades:
1 MIR/any

L'especialitat

La Medicina Interna es una especialitat mèdica que ofereix als pacients adults una atenció integral dels seus problemes de salut. Utilitza un abordatge mèdic en la prevenció, diagnòstic, indicació terapèutica i seguiment de les malaties de l'adult incloent també la seva rehabilitació i pal·liació. Els internistes aporten la seva polivalència en hospitalització d'aguts i a les urgències, són un eix vertebrador a l'hospital, exerceixen funcions de consultoria en atenció primària i ofereixen aspectes innovadors en les àrees alternatives a l'hospitalització convencional així com en l'àmbit sociosanitari. Els internistes es caracteritzen per una gran capacitat d'adaptació als canvis del seu entorn, tenen un paper avançat encara que no excloent, en la formació d'altres professionals sanitaris, estan preparats per a l'exercici de la investigació clínica.

Els principis en què es basa aquest Programa de formació són:

  • L'ensenyament s'ha de basar en qui aprèn.
  • L'adquisició d'una adequada competència clínica, és a dir, la capacitat per utilitzar els coneixements, les habilitats, les actituds i el bon judici associats a la seva professió per afrontar i resoldre adequadament les situacions que pressuposen el seu exercici.
  • El principi d'adquisició progressiva de coneixements, habilitats i responsabilitats.
  • L'adquisició d'actituds positives respecte a la seva formació continuada, la investigació, el manteniment de comportaments ètics i la relació adequada amb el malalt i el seu entorn

El Servei

Els professionals