La Recerca i la Innovació (R+I) són eixos principals per a qualsevol institució sanitària que vulgui millorar la seva tasca assistencial, í també generar coneixement i valor social. El contacte permanent amb el pacient ens mou per impulsar la recerca i la innovació en els processos assistencials i fan possible avançar i aplicar nous procediments, eines i tractaments que tindran una repercussió directa als nostres pacients i a la població en general.

OBJECTIUS

 • Desenvolupar i implantar el Pla d'Innovació i Recerca prèviament aprovat pel Comitè de Direcció.
 • Donar suport metodològic als professionals per fer la innovació i recerca.
 • Conèixer i aconseguir fons per a projectes de recerca vetllant pel seu autofinançament.
 • Vetllar perquè l'ètica institucional sigui respectada en els projectes on participem.
 • Avaluar la qualitat de la innovació i la recerca.
 • La millora de la capacitació i motivació dels nostres professionals.
 • La cerca de l'eficiència màxima del sistema sanitari.
 • La incorporació d'eines per millorar l'assistència, accessibilitat i confiança dels usuaris.
 • La col·laboració amb el nostre entorn acadèmic, empresarial i tecnològic.

El Consorci Sanitari de l'Anoia i la Fundació Sanitària d'Igualada han establert una aliança estratègica en els àmbits de la investigació, la docència, la formació, els intercanvis científics, la difusió de coneixement i el foment i divulgació d'innovacions en l'àmbit científic general i especialment en el camp de la salut.

Des de setembre de 2020 som Hospital Universitari de la Universitat fet que ens permetrà i estimularà a potenciar la recerca+innovació.

Memòries científiques del CSA

Premis i Beques

 I Premi Recerca Resident Anoia

El nostre equip

 • Marta Banqué Navarro

  Responsable d'estratègia, projectes i qualitat

  Epidemiologia i estadística

 • Joan Carles Mateu Pruñonosa

  Cap d'Estudis i Responsable de docència, recerca i innovació

 • Griselda González Zobl

  Medicina Preventiva i Salut Pública

  Epidemiologia i estadística

 • Mercè Taló Solé

  Infermera geriàtrica.

  Presidenta del Comitè Ètica de l'Anoia

 • Alba Alsina Tarrida

  Cap gestió econòmica

 • Elisabeth Urbano Fernández

  Documentalista

  Secretaria Àrea de Docència, Recerca i Innovació

 • Ángela Zumel Marne

  Doctora en Biomedicina. Tècnica de Recerca