Ajuts de la FSI per a la publicació d'articles en revistes d'accés obert

* Els camps són obligatoris

Dades de la persona sol·licitant

DADES DE LA PUBLICACIÓ

La data d’acceptació de la publicació de l’article haurà d’estar compresa entre 1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

Dades de la revista

La revista està inclosa al Directory of Open Access Journals (DOAJ)?*

Ofereix accés obert a la totalitat dels articles?*


La persona sol·licitant accepta ésser admesa a la convocatòria d’ajuts de publicació d’articles científics en accés obert de l’any 2022.

Motiu pel qual declara que:

- Compleix els requisits exigits en la citada convocatòria

- Són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud.

 

Els autors es comprometen a:

- Esmentar l’obtenció d’aquest ajunt en els agraïments de l’article, sempre que sigui possible

- Dipositar l’article dins el repositori institucional de la institució