Convocatòria externa 2023 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral

Les persones interessades a ser candidates hauran de presentar la documentació dins del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci al DOGC (del 18 de novembre al 2 de desembre de 2023).

Lloc de presentació de la documentació: Àrea de Gestió de Persones del Consorci Sanitari de l'Anoia, Av. Catalunya 11 - 08700 Igualada.