Metge/ssa especialista en Psiquiatria

S'incorporarà a l'equip multidisciplinari del centre d'Atenció a la Salut Mental i Addiccions desenvolupant les diferents línies de treball (salut mental adults i/o infantojuvenil, addiccions, hospital dia infantojuvenil)

Els/Les candidates hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d'especialista en Psiquiatria (preferentment via MIR o homologació).

Es valorarà:

Experiència professional acreditada en psiquiatria en centres de salut mental (diagnòstic, tractament i seguiment).

Formació contínua complementària.

Capacitat docent i de recerca.

Capacitat de treball en equip i amb la comunitat.

Coneixements del programa SAVAC.

Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrita, adequat a les funcions

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional i retribució segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència PSIQUIATRIA. Data límit de presentació de candidatures el 26 d'agost de 2022.