INFERMER/A D’ANESTÈSIA

S'integrarà en el Servei d'anestesiologia de la Institució. Realitzarà les funcions pròpies d'infermeria d'anestesiologia i dolor com són: visita preanestèsia, monitoratge de constants vitals i assistència a la inducció, manteniment i educció anestèsica, assistència en procediments anestèsics (monitoratge hemodinàmica invasiva i no invasiva, canalització de catèter central amb accés central o perifèric, bloquejos regionals eco guiats, maneig de via aèria difícil, tècniques invasives de tractament de dolor, etc.), sempre sota la supervisió i tutoria d'un/a adjunt/a del servei d'anestesiologia.

Els/les candidats/es hauran de complir els següents requisits:

  • Diplomat/da o Grau en Infermeria.
  • Màster o postgrau en infermeria quirúrgica.
  • Màster en infermeria d'anestèsia, reanimació i tractament del dolor.
  • Experiència mínima de 6 mesos en tractament i maneig del dolor, infermera d'anestèsia o infermera d'instrumentació i circulant.

Es valorarà:

  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa i de llarga durada, horari de matí de dilluns a divendres, incorporació immediata, carrera professional segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament

(UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència DUI ANESTESIA.