METGE/SSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA

S'integrarà en el nou Servei d'Urologia en dependència del departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques.

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d'especialista en Urologia (preferentment via MIR).

Es valorarà:

  • Experiència demostrable en pacients en serveis d'Urologia.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixements del programa SAVAC.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Incorporació immediata en un nou Servei d'Urologia que implementarà el làser d'Holmi per cirurgies de pròstata HoLEP i litiasi urinària (uretroscòpies, uretrorrenoscòpies) i la cirurgia laparoscòpia 3D i retroperitoneoscòpica, formació continuada en HoLEP, Contracte laboral de jornada completa, absència de guàrdies, carrera professional, docència i formació. Conveni d'aplicació de la Sanitat Concertada.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

     Candidats/es interessats/des: Enviar Cv a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència URO.