METGE/SSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA

S'integrarà al Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari d'Igualada per a la realització consultes monogràfiques digestives i patologies respiratòries generals, endoscòpia respiratòria, estudi de la son i sala d'hospitalització.

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d'especialista en Pneumologia (via MIR).

A més a més, es valorarà positivament:

  • Coneixements i experiència en exploracions endoscòpiques, planta d'hospitalització i consultes monogràfiques de pneumologia.
  • Capacitat de treball en equip, empatia i dinamisme.
  • Interès en projectes d'investigació
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

S'ofereix: Incorporació immediata al Servei de Pneumologia. Contracte laboral de jornada completa amb horari de matí amb una tarda a la setmana i flexibilitat horària, amb un matí de teletreball (20% de la jornada laboral), desenvolupament de carrera professional, docència, formació i facilitat per a la realització de projectes d'investigació. Conveni d'aplicació de la Sanitat Concertada.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat indicant referència  PNEUMOLOGIA.