Infermers/es

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria.

Es valorarà:

  Experiència professional acreditada com a Infermer/a.
  Experiència en el sector hospitalari.
  Capacitat de treball en equip.
  Coneixements del programa SAVAC.
  Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrita, adequat a les funcions.

S'ofereix: Contracte laboral de duració determinada amb dedicació completa o parcial, condicions laborals i retributives segons conveni SISCAT i incorporació immediata.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh(ELIMINAR)@csa.cat, indicant referència Infermeria 2020.