Ubicació: Edifici CAP Nord

Cap del servei:

Aurora Garriga

Serveis assistencials

 • Medicina/infermeria de família
 • Pediatria/infermeria pediàtrica
 • Odontologia
 • Atenció a la salut sexual i reproductiva
 • Prevenció i promoció de la salut
 • Atenció psicològica
 • Atenció serveis socials

Equips multidisciplinars

Unitat del Pacient Crònic Complexe

 • Medicina interna
 • Infermeria
 • Atenció Primària
 • Rehabilitació
 • Nutrició

Unitat d'Expertesa en Síndromes de Sensibilitació Central

 • Reumatologia
 • Medicina interna
 • Psicologia
 • Psiquiatria
 • Atenció primària
 • Rehabilitació
 • Risioteràpia
 • Infermeria

Proves diagnòstiques i procediments

 • Extraccions sanguínies
 • Test d'alè
 • Espirometries
 • Holter de tensió arterial
 • ECG
 • Doppler vascular