El CSMA és un recurs d'atenció especialitzada ambulatòria i de suport a l'atenció primària de salut. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Cap del servei:

Josep Checa

Què ofereix el CSMA

  • Informació a la població sobre la salut i la malaltia mental
  • Assistència mèdica i psicològica, orientació i tractament dels trastorns mentals
  • Suport i/o tractament psicosocial per a les famílies dels malalts afectats
  • Coordinació amb altres recursos assistencials, socials i jurídics
  • Prevenció de la malaltia mental: activitats divulgatives, tallers psicoeducatius, assessorament de grups o entitats