El Centre de Dia de Salut Mental és un recurs destinat a desenvolupar programes de rehabilitació i reinserció a la comunitat de persones amb trastorn mental greu.

Cap del servei:

Josep Checa

Què ofereix el CDSM

  • Manteniment i recuperació d'habilitats personals i socials necessàries per al funcionament de la comunitat
  • Potenciació i suport a la integració social
  • Manteniment de l'autonomia personal
  • Minimització del procés de deteriorament de la malaltia
  • Programes d'atenció individuals, de suport a la família i d'intervenció comunitària
  • Continuïtat assistencial a través de la coordinació amb el Servei de Salut Mental de referència i amb la xarxa de Serveis Socials
  • Facilitats per a la integració en els recursos sociocomunitaris