El Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions tracta persones amb diferents trastorns de dependència (tractaments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc.).

Cap del servei:

Josep Checa

Què ofereix el CASD

  • Assistència mèdica i psicològica, informació, orientació i tractament de l'alcoholisme i d'altres drogodependències
  • Suport i/o tractament psicosocial per a les famílies afectades
  • Coordinació amb altres recursos assistencials
  • Prevenció de les addiccions i de minimització dels danys: activitats divulgatives, tallers de salut, assessorament de grups i entitats, programa d'intercanvi de xeringues, repartiment gratuït de preservatius