Hospitalització

Unitat Geriàtrica d'aguts

Es potència el treball multidisciplinar entre Traumatologia, Cirurgia General, Anestesiologia i Geriatria, fomentant el treball interdisciplinar entre infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, treball social i metges amb capacitació en geriatria i cirurgia.

En aquesta Unitat s'atenen els pacients en edat geriàtrica que tenen necessitats quirúrgiques (fractura de maluc i altres fractures osteoporòtiques; colecistitis, oclusió intestinal, etc...)

Àrea Sociosanitària

Es potencia la Valoració Geriàtrica Integral com a eina de treball i aquesta consisteix en l'avaluació biopsicosocial i funcional requerint de treball interdisciplinar i diferents nivells assistencials. Els diferents equips interdisciplinars estan integrats per professionals competents en les àrees específiques d'atenció sociosanitària (atenció geriàtrica i atenció pal·liativa) dins de les diferents disciplines (metges, infermers/es, auxiliars d'infermeria, portalliteres, fisioterapeutes, treballadors/es socials, psicooncòlegs, terapeutes ocupacionals, nutricionistes, dietistes i logopedes).

Ubicació: Planta 3

Cap del servei:

Enric Duaso

Supervisora/or:

Montserrat Puig

Àrees assistencials d'hospitalització

Les àrees assistencials d'hospitalització sociosanitària són:

  • Convalescència
    Ofereix tractament mèdic, cures d'infermeria i/o un programa de rehabilitació a persones que es trobin en fase de recuperació d'un procés agut i amb pèrdua de funcionalitat potencialment recuperable, que permeti el seu retorn a la comunitat.

  • Cures pal·litatives
    Ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal, tant oncològiques com no oncològiques. Els objectius són el control dels símptomes i el suport emocional a la persona malalta i la seva família.

  • Subaguts
    Ofereix un servei adreçat a persones grans amb malalties cròniques conegudes i diagnosticades que han patit una descompensació i que poden necessitar un ingrés de curta durada. Els ingressos procedeixen dels Equips d'Atenció Primària i del Servei d'Urgències.

Equips de suport i Atenció Ambutalòria

Equip de suport hospitalari: Unitat Funcional Interdisciplinar Sociosanitària - UFISS

La UFISS és un equip  interdisciplinar d'avaluació i suport, especialitzats i capacitats per recolzar als hospitals d'aguts en la valoració i control d'aquells grups de pacients diana, que són fonamentalment la població geriàtrica i les persones amb malaltia terminal.

A més de realitzar atenció directa, tenen un paper important en la coordinació de recursos entre els diferents nivells assistencials.

Equip de Suport Comunitari: Programa d'Atenció Domiciliaria Equip de Suport - PADES

El PADES és un equip interdisciplinari especialitzat que dona suport a l'atenció domiciliaria de l'Atenció Primària Sanitària i Social, així com a centres hospitalaris, sociosanitaris i residencials.

Consulta Externa de Geriatria

Avaluació d'aquelles situacions més prevalents en la vellesa: Síndromes Geriàtriques i Fragilitat. El PADES és un equip interdisciplinari especialitzat que dona suport a l'atenció domiciliaria de l'Atenció Primària Sanitària i Social, així com a centres hospitalaris, sociosanitaris i residencials.

Unitat de Fractura Osteoporòtica (UFO)

Coordinació de la Unitat Multiprofessional i Interdisciplinar en un entorn Multinivell en que s'integra l'Atenció Hospitalària (Consorci Sanitari de l'Anoia), l'Atenció Intermitja (Fundació Sanitària Sant Josep) i l'Atenció Comunitària (CAPs de l'Institut Català de la Salut) per tal de Captar les persones que tenen fractures per fragilitat òssia, és procedeix al seu estudi (Osteoporosis i Caigudes) iniciant-se un tractament que ha de tenir seguiment per tal de mantenir una bona adherència. L'Objectiu és la reducció del número de fractures per fragilitat òssia, en especial la de maluc, de la Comarca de l'Anoia.