Equips de valoració de la Discapacitat (CAD)

Els serveis de valoració i orientació duen a terme actuacions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics de les persones amb discapacitat, així com orientació i atenció a persones amb discapacitat, a les seves famílies i als professionals.

Hi ha l'equip interdisciplinar de l'Anoia i l'Equip interdisciplinar del Garraf i Alt Penedès.

Equips de valoració de la Dependència (SEVAD)

El SEVAD és un equip multidisciplinar que s'encarrega de realitzar la valoració de dependència. L'activitat s'articula a través d'un conveni de col·laboració establert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha l'equip interdisciplinar de l'Anoia i l'Equip interdisciplinar del Garraf i Alt Penedès. 

Ubicacions

Cap del servei:

Enric Duaso

Supervisora/or:

Montserrat Puig