Ubicació: Planta 1 – entrada per c/ Guimaraes

Horari Escola d’Esquena: dilluns, dimecres i divendres de 12h a 13h

Telèfon: 93 807 55 74

Coordinador de Medicina Física:

Antoni Martí

Equips multidisciplinars

Unitat Funcional Columna

 • Traumatologia
 • Unitat de dolor
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Geriatria
 • Infermeria
 • Administrativa

Unitat Funcional Peu Diabètic

 • Cirurgia vascular
 • Medicina interna
 • Endocrinologia
 • Podologia
 • Infermeria

Unitat del Pacient Crònic Complexe

 • Medicina interna
 • Infermeria
 • Atenció Primària
 • Rehabilitació
 • Nutrició

Unitat d'Expertesa en Síndromes de Sensibilitació Central

 • Reumatologia
 • Medicina interna
 • Psicologia
 • Psiquiatria
 • Atenció primària
 • Rehabilitació
 • Fisioteràpia
 • Infermeria