El Servei de farmàcia del CSA té un elevat grau d'especialització que vetlla per la millora de la qualitat de vida de la nostra població mitjançant l'atenció farmacèutica aplicant criteris de seguretat, eficàcia i eficiència en l'àrea del medicament.

Des del punt de vista de la qualitat, el servei de farmàcia té un compromís molt ferm en la millora contínua, en aquest sentit estem certificats en la norma UNE-ISO 9001:2008 des del 2015.

Ubicació: Planta 0

Cap del servei:

Daniel Ferràndez

Cartera de serveis

  • Selecció de medicaments i Comissió de farmàcia i terapèutica (CFiT)
  • Centre d'informació de medicaments (CIM)
  • Gestió logística i dispensació dels medicaments a pacient ingressat i ambulatori
  • Atenció farmacèutica a pacients externs dins del programa de medicaments de dispensació ambulatòria als hospitals
  • Atenció farmacèutica i validació de les prescripcions farmacològiques a pacient hospitalitzat
  • Validació i elaboració de medicaments: citostàtics, nutricions parenterals, fórmules magistrals i preparats oficinals.
  • Gestió de mostres d'assajos clínics
  • Participació a la comissió d'infeccions de l'hospital i integració del farmacèutic dins l'equip del programa d'optimització de l'ús d'antimicrobians (PROA)
  • Participació activa del farmacèutic en equips multidisciplinaris col·laborant en l'optimització dels plans terapèutics dels pacients.
  • Gestió econòmica del medicament