El Servei de Pediatria s'ocupa de la medicina integral del període evolutiu que va des del naixement (en casos de patologia neonatal i/o materna es fa una planificació conjunta amb el Servei d'Obstetrícia en el període prenatal) fins a part de l'adolescència.

Actualment el Servei de Pediatria assumeix els nens des dels 0 fins els 15 anys, a Hospitalització i a Urgències. A Consultes Externes normalment el seguiment es fa fins els 18 anys.

La neonatologia és la branca de la pediatria que es dedica a l'atenció del nounat.

Ubicació: Planta 2

Cap del servei:

Sílvia Zambudio

Supervisora/or:

Fina Basas

Equips assistencials

  • Gastroenterologia
  • Endocrinologia
  • Nefrourologia
  • Neonatologia
  • Immunoal·lèrgia
  • Neuropedriatria
  • Pneumologia