DADES DE L'ORGANITZACIÓ

Denominació social: Consorci Sanitari de l'Anoia.

Nº d'identificació fiscal: Q0801091J

Inscripció al Registre Mercantil: Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya nº460:

  • Denominació: Consorci Sanitari de l'Anoia
  • Nº de registre: 0460
  • Acrònim: CSA
  • Naturalesa jurídica: Consorci
  • NIF: Q0801091J
  • Departament d'adscripció: Departament de Salut

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ I REEMBORS

En tractar-se d'una campanya de mecenatge solidari no es contempla l'opció de cancel·lació, devolució i reembors.