CAP Igualada Nord

Si heu de demanar certificats i informes sobre la seva salut, informi's abans en aquesta web. www.catsalut.gencat.cat/cerficat

* Els camps són obligatoris

Dades personals
Sol·licitud de la documentació
Documentació sol·licitada

Entrega documentació

  • En persona (presentant DNI/NIE o passaport) de dilluns a divendres de 9 a 14 h. a la Unitat d'Atenció al Ciutadà
  • Per correu postal (al domicili que consta la Història clínica del pacient)
  • Si és titular de la Història clínica, quan la recollida no sigui presencial, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud, còpia de la seva identificació (DNI/NIE o passaport)
  • Si és representant, cal adjuntar còpia del DNI, passaport o documentació equivalent del titular i del representant, així com també una autorització signada del titular de la Història clínica.
  • Per a pacients difunts, adjuntar còpia del llibre de família o documentació que acrediti la situació d'hereu.
  • Per a menors de 16 anys, adjuntar còpia del llibre de família o document que acrediti la tutela.
  • Per a incapacitat: adjuntar còpia del document acreditatiu de la representació o tutoria.