Podem considerar el nostre hospital, juntament amb la Basílica de Santa Maria i el Consell municipal, la institució més antiga de la nostra ciutat i és, alhora, un dels hospitals més antics de Catalunya.

Reconstruir-ne la història oblidada ha estat un tema pendent i una falta de reconeixement a tots els conciutadans que han restat en un anonimat injust i que, amb la seva dedicació i aportacions, han mantingut viu el nostre hospital: hospitalers, administradors, acaptadors, donats, prohoms i, en el darrer segle, metges, carmelites, franciscans, infermeres, personal sanitari, administratiu... tots ells, amb els seus encerts i desencerts, donen contingut a la seva història.

La presentació del llibre Història de l'Hospital d'Igualada. Pobresa, salut i sanitat s. XIII-XXI, escrita pel Dr. Ferran García i Díez recull fidelment la història del nostre Hospital.

Si esteu interessats en aquest llibre, dirigir-vos a Direcció de l'Hospital.