La nostra entitat reuneix quatre línies assistencials en dos centres situats a la part nord d'Igualada (Barcelona) A l'edifici de l'Hospital (seu social): l'Atenció Especialitzada i l'Atenció Sociosanitària; i a l'edifici CAP Igualada Nord: l'Atenció Primària l'Atenció a la Salut Mental i Addiccions.

Atenció especialitzada

Medicina i especialitats

 • Al·lergologia
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia
 • Hematologia
 • Nefrologia i hemodiàlisi
 • Pneumologia
 • Neurofisiologia
 • Neurologia
 • Oncologia mèdica

Cirurgia i especialitats

 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia plàstica
 • Cirurgia vascular
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Urologia

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

 • Reumatologia
 • Unitat de columna
 • Escola d'esquena

Obstetrícia i ginecologia

 • Atenció al part
 • Esterilitat
 • Sol pelvià
 • Diabetis gestacional

Pediatria i neonatologia

 • Gastroenterologia pediàtrica
 • Endocrinologia pediàtrica
 • Nefrourologia pediàtrica
 • Immunoal·lèrgia pediàtrica
 • Neuropediatria
 • Anestesiologia i Clínica del dolor
 • Base SEM
 • Diagnòstic per la Imatge
 • Farmàcia
 • Laboratori (gestionat pel Consorci del Laboratori Intercomarcal Alt Penedès, Anoia i Garraf)
 • Medicina crítica(Unitat de Medicina Intensiva)
 • Medicina física i Rehabilitació
 • Programa cribratge Càncer de Mama i Càncer de Còlon i Recte
 • Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
 • Unitat Funcional del Peu Diabètic
 • ​Unitat Funcional de Raquis
 • Unitat Funcional de Mama
 • Unitat d'Expertesa en síndromes de sensibilització central
 • Unitat de Patologia de la Columna
 • Unitat del Dolor
 • Urgències i emergències

Atenció primària

 • Atenció a la salut sexual i reproductiva
 • Atenció comunitària
 • Atenció domiciliària i centres residencials
 • Atenció social
 • Medicina/infermeria de família
 • Odontologia
 • Pediatria/infermeria pediàtrica
 • Prevenció i promoció de la salut

Atenció sociosanitària

 • Convalescència
 • Cures pal·liatives
 • PADES - Programa d'Atenció Domiciliària Equip de Suport
 • Subaguts
 • UDD - Unitat de Diagnòstic Demències
 • UFISS - Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària
 • UGA - Unitat Geriàtrica d'Aguts
 • Valoració Dependència (SEVAD14) i Discapacitat

Atenció a la salut mental i addiccions

 • Centre d'Atenció a les Addiccions (CASD)
 • Centre de Dia de Salut Mental (CDSM)
 • Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)
 • Hospital de Dia Infantojuvenil
 • Hospital de Dia de Adults
 • Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

Catàleg de procediments CatSalut