El Gabinet tècnic és una àrea staff que dóna suport directe a gerència i a totes les direccions i també assumeix el desplegament de la política de comunicació i imatge corporativa i de relacions institucionals que determina la direcció del Consorci Sanitari de l'Anoia.

Abasta tres àmbits:

  • Àmbit de secretaria de direcció
  • Àmbit de comunicació i imatge corporativa
  • Àmbit de relacions i protocol

Les persones

Olga Font i Parés , responsable de Comunicació i RSC
Tel. 93 807 55 36
ofont@csa.cat

Núria Marimon i Martínez , secretària de direcció
Tel. 93 807 55 35
nmarimon@csa.cat

Horari

De dilluns a dijous de 8 a 18h i els divendres de 8 a 15h (excepte juliol i agost de 8 a 15h).