La identitat corporativa d'una empresa és un conjunt d'atributs i valors que tota entitat o fins i tot les persones disposen; la seva personalitat, la seva raó de ser, el seu esperit, etc.

La imatge que reflexa l'empresa a través de la seva personalitat forma part de la seva pròpia identitat, els seus valors i la seva missió. Totes les empreses comuniquen, fins i tot quan no ho fan i emeten missatges al seu voltant contínuament. La imatge visual és un dels mitjans prioritaris que més s'utilitzen per transmetre i manifestar la seva identitat mostrant-la al públic.

El símbol

Una intervenció humana és el fet que ens remet l'espontaneïtat manual del símbol.

La condició humana és una constant en l'entitat que es representa, tant pel servei que ofereix com per qui rep aquest servei.

El conjunt simbolitza els següents trets bàsics necessaris per ubicar l'entitat: Sanitat, Individus i Ubicació.

Així l'entitat es mou en el sector mèdic, on el valor actiu són les persones i el seu emplaçament està en la ciutat d'Igualada.
El símbol doncs representa tant el treball de l'entitat com el seu nom.


Olga Font