La Missió, visió i valors del Consorci Sanitari de l'Anoia, han quedat establerts en la recent redació del nou Pla Estratègic 2019-2022.

Missió

La nostra raó de ser és donar resposta a les necessitats, experiències i expectatives de salut de les persones mitjançant una atenció sanitària integral i de qualitat, de forma sostenible i socialment responsable.

Visió

La nostra visió és ser REFERENT PER A LA SALUT de la població, pol d'atracció per als professionals i per a l'activitat docent, amb un alt nivell tècnic i científic en la recerca permanent de l'excel·lència, i reconeguda pel seu tracte humà.

Cercarem aliances i sinèrgies amb altres organitzacions i/o entitats per assolir-ho.

Valors

 • Igualtat
 • ​Responsabilitat Social Corporativa
 • Orientats als usuaris
 • Actitut innovadora
 • Creixement i reconeixement professional
 • Orientació al ciutadà
 • Treball en equip
 • Implicació professional i institucional
 • Transparència
 • Tracte humà
 • Proximitat a les persones
 • Promoció de la salut