Perfil

Formació reglada i específica rellevant

  • Màster Universitari en Bioètica (Institut Borja de bioètica, Bioètica/ètica mèdica)
  • Màster Direcció Institucions Sanitàries (Fundació Robert, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Màster en Urgències i Emergències Mèdiques (Universitat de Lleida)
  • Especialista en Medicina de l'Educació Física i l'Esport, Medicina (Universitat de Barcelona)
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Trajectòria professional

  • Gerent del Consorci Sanitari de l'Anoia (2023- a l'actualitat)
  • Director d'Operacions Assistencials al Parc Sanitari Sant Joan de De Déu des del 2016 fins al febrer 2023
  • Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa (2014-2015)
  • Direcor Assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa (2010-2014)
  • Cap clínic i coordinador del Servei Integral d’Urgències i Emergències de Badalona Serveis Assistencials (2006-2010)

Agenda pública amb grups d'interès 

Obsequis

Viatges

Contacte: secretdir@csa.cat

Telèfon: 938075536

Data d’actualització: abril 2023