Perfil

Formació reglada i específica rellevant

  • Màster en MBA (EAE), en curs
  • ​Llicenciatura en Direcció i Administració d'Empreses (UOC)
  • CursEstabilitat pressupsotària i autonomía de gestió de les entitats sanitàries
  • Curs Direcció Estratègica
  • Curs aplicación pràctica d'aplicació de la Llei 9/2017

Trajectòria professional

  • Director Economicofinancera Consorci Sanitari de l'Anoia (2017 a l'actualitat)
  • Responsable gestió económica Consorci Sanitari de l'Anoia (2012-2017)
  • Tècnica comptable Consorci Sanitari de l'Anoia ( (2007-2012)
  • Tècnica comptable  a Expotransit,S.L. ( (2001-2007)

Data Actualització: novembre 2020