Convocatòria externa 2022 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral