Convocatòria externa 2023 del concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en règim de contractació laboral

Director/a de Persones i Talent - Ref. DirPerTal 1

Responsable Àrea Ambulatòria i UAC - Ref. Resp.UAC 1

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació - Ref. Antestesiologia 2

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació - Ref. Antestesiologia 4

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació - Ref. Antestesiologia 10

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació - Ref. Antestesiologia 11

Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació - Ref. Antestesiologia 13

Metge/ssa Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular - Ref. Vascular 1

Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu - Ref. Digestiu 1

Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu - Ref. Digestiu 2

Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu - Ref. Digestiu 3

Metge/ssa Especialista en Cardiologia - Ref. Cardiología 2

Metge/ssa Especialista en Cardiologia - Ref. Cardiología 3

Metge/ssa Especialista en Cirurgia General - Ref. CIR 6

Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Trauma. - Ref. COT 1

Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Trauma. - Ref. COT 7

Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Trauma. - Ref. COT 11

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge - Ref. RX 1

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge - Ref. RX 2

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge - Ref. RX 3

Metge/ssa Especialista en Diagnòstic per la Imatge - Ref. RX 5

Metge/ssa Especialista en Ginecologia i Obstetrícia - Ref. Gine 10

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. HaD 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. MediGU 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 4

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 5

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 6

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 7

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 9

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 11

Metge/ssa Especialista en Medicina Interna - Ref. Medintern 15

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Ref. Urgencias 1

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Ref. Urgencias 2

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Ref. Urgencias 3

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Ref. Urgencias 6

Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària - Ref. MedFami 7

Metge/ssa Especialista en Neurología - Ref. Neurologia 1

Metge/ssa Especialista en Neurologia - Ref. Neurologia 2

Metge/ssa Especialista en Nefrologia - Ref. Nefro 4

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia - Ref. Oftalmo 1

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 1

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 2

Metge/ssa Especialista en Pediatria i les seves Àrees Espec. - Ref. Pedi 3

Metge/ssa Especialista en Pneumologia - Ref. Pneumo 2

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 1

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 2

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 4

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 5

Metge/ssa Especialista en Psiquiatria - Ref. Psiquiatria 7

Metge/ssa Especialista en Reumatologia - Ref. Reuma 3

Metge/ssa Especialista en Urologia - Ref. Uro 2

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 2

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 3

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 6

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 7

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 9

Psicòleg/oga Clínic/a - Ref. Psico 11

Psicòleg/oga Clínic/a- Ref. Psico AP 1

Farmacèutic/a en Farmàcia Hospitalària - Ref. Farm 1

Farmacèutic/a en Farmàcia Hospitalària - Ref. Farm 5

Diplomat/da en Infermeria i Tècnic/a en Diag. per la Imatge - Ref. DUI RX 3

Supervisor/a infermeria – Àrea Ambulatòria – Ref. Superv CEX

Supervisor/a infermeria - Unitat Hospitalització Quirúrgica i UCSI - Ref. Superv CIR

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI Cap Nord 12

Diplomat/da en Nutrició - Ref. Nutrició Cap Nord 1

Treballador/a Social – Ref. Treb. Social Infanto 1

Educador/a Social – Educ. Social Infanto 1

Terapeuta Ocupacional – Terapeuta Infanto 1

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI CIR C

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI MATERN Y

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI CIR 3

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI MED II O

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI MED I R

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI CIR 3t

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI MED II S

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI MED II 6t

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI QUIR 5

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI QUIR 2

Diplomat/da en Infermeria - Ref. DUI URG 3

Diplomat/da en Fisioteràpia - Ref. Fisio Pelvià 1

Tècnic/a en Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear – Ref. MAMO TECRX 7

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia – Ref. Farmàcia 6

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria – Ref. TCAI BObst 1

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI CIR 3t

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED I 3t

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI AB

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MATERNO Y

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED I P

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED I G

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED I T

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED II 6

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI MED II 6t

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI SEMI A

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI UCI A

Tècnic/a en Cures Auxiliar Infermeria - Ref. TCAI UCI N

Auxiliar Administratiu/va – Ref. AuxAdm. CAPSM 3

Ajudant – Ref. Adjudant 1

Ajudant - Ref. Adjudant 2

Portalliteres – Ref. 2ª Planta PLL E

Portalliteres - Ref. 3ª Planta PLL B

Portalliteres - Ref. URG PLL D

Portalliteres - Ref. URG PLL C