Relació alts càrrecs

Relació directius

  • Meritxell Bros Font, directora economicofinanciera i de Serveis Generals des d'abril 2017 a l'actualitat
  • Teresa Puigoriol Tomàs, directora de Recursos Humans des de 2008 a l'actualitat
  • Jordi Monedero Boado, director assistencial hospitalari des de juny 2020 a l’actualitat
  • Joan Miquel Carbonell, director assistencial extrahospitalari des de juny 2020 a l'actualitat
  • Tijana Poštić Bijavica, directora d’infermeria, des de desembre 2018 a l’actualitat