Relació alts càrrecs

Relació directius

  • Meritxell Bros Font, directora economicofinanciera i de Serveis Generals des d'abril 2017 a l'actualitat
  • Teresa Puigoriol Tomàs, directora de Recursos Humans des de 2008 a l'actualitat
  • Joan Miquel Carbonell des del desembre 2016 a l'actualitat