El present Diagnòstic de Sostenibilitat analitza la implantació actual de polítiques i pràctiques de responsabilitat social corporativa (RSC) al Consorci Sanitari de l'Anoia.

Aquest document està elaborat a partir dels indicadors recomanats a la Guia G3 de Global Reporting Initiative (GRI) per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat i s'estructura al voltant dels principals grups d'interès de l'entitat.

Diagnòstic de Sostenibilitat 2006-2007