L'especialitat

La Geriatria és la branca de la Medicina dedicada als aspectes preventius, clínics, terapèutics i socials de les malalties en la gent gran. El seu objectiu prioritari és la recuperació funcional de l'ancià malalt i incapacitat per a aconseguir el màxim nivell possible d'autonomia i independència, facilitant així la seva reintegració a una vida autosuficient en el seu domicili i entorn habitual. Els fins propis d'aquesta especialitat són:

  • El desenvolupament d'un sistema assistencial a tots els nivells, que atengui les múltiples alteracions i els problemes metge-socials de la gent gran, que de forma aguda i subaguda presenten com a trets comuns la pèrdua de la seva independència física o social.
  • La mobilització de tots els recursos per integrar a la comunitat el major nombre de gent gran possible.
  • L'organització d'una assistència perllongada als ancians que ho necessitin.
  • La investigació, la docència i la formació continuada dels seus propis especialistes i del personal relacionat amb aquesta especialitat.

La Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria del Consorci Sanitari de l’Anoia va ser acreditada l’any 2012.

Cap de la Unitat Docent:
Andrés Gamboa

Tutor:
Ana Vidal i Andrés Gamboa (MIR)

Rosa Soteras i Mercè Taló (IIR)

Contacte:

avidal@csa.cat | agamboa@csa.cat 

mtalo@csa.cat | rsoteras@csa.cat 

Places acreditades:
2 MIR/any

3 IIR/any