"La responsabilitat social d'una empresa és un compromís voluntari de conducta més enllà de la rendibilitat econòmica immediata i els estàndards mínims que estableix la legislació aplicable en cada moment.

El CSA és una entitat pública socialment responsable i, en conseqüència, ofereix uns serveis i realitza unes inversions socialment responsables, amb compromís de progrés, i de millora contínua de les seves polítiques socials. Així, estem compromesos amb totes les persones, institucions i entitats en un marc de bones pràctiques amb l'objectiu de conciliar els interessos de l'entitat amb el desenvolupament social, la protecció de l'entorn i el respecte dels dret humans.

El nostre màxim òrgan de govern, el Consell Rector, plasmava en el document Codi de Bon Govern de l'2008 a continuar amb les accions i les pràctiques de Responsabilitat Social i a crear de noves. Tal com vam fer en la primera memòria, aquesta està elaborada a partir dels indicadors recomanats a la guia G3 de Global Reporting Initiative (GRI) on s'assenyalen estàndards per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat.

Esperem continuar treballant per ser una entitat socialment responsable."

Fco. Javier Niño y Núñez
Presidente