Unitats docents acreditades al centre i places ofertades aquest any

Unitat Docent   Acreditades Ofertades 2021

UD Anestesiologia i Reanimació

  1 1

UD Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu

  1 1

UD Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

  1 1

UD Farmàcia Hospitalària

  1 1

UD Medicina Interna

  1 1

UDM Geriatria

Geriatria 2 2
Infermeria Geriàtrica 3 2
       

UDM Ginecologia i Obstetrícia

Ginecologia i Obstetrícia 1 1
Infermeria obstètric-ginecològica 1 1
       

UDM Atenció Familiar i Comunitària (ICS)

Medicina

9

9

Infermeria

?

4

Places actuals de residents

Especialitat R1 R2 R3 R4 R5
UD Anestesiologia i Reanimació 1 - - - -
UD Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 1 1 1 1 1
UD Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1 1 1 - 1
UD Farmàcia Hospitalària 1 - - -  
UD Medicina Interna 1 1 - - 1
UDM Geriatria - - - -  
Infermeria Geriàtrica 1 2      
UDM Ginecologia i Obstetrícia 1 1 1 1  
Infermeria obstètric-ginecològia 2 1      
UDM Medicina Familiar i Comunitària (CC ICS) 6 4 5 5  
Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària (CC ICS) 2 2