Benvingut/uda al Portal de Transparència del Consorci Sanitari de l'Anoia

La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern instaura, entre altres, el dret ciutadà d'accés a la informació pública, entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

Les persones tenen així dret a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta Llei. La informació es comunicarà al sol·licitant, preferentment de forma electrònica.

En aquesta secció del Portal de Transparència es publicaran també aquelles informacions que puguin tenir interès general, i/o siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici d'aquest dret d'accés a la informació pública, quedant així disponibles per al conjunt de la ciutadania.

1. Organització

1.1 Presentació de l’Entitat

1.1 a) Missió, Visió i Valors

1.1 b) Organigrama dins de l’Administració de la Generalitat

1.1 c) Estructura organitzativa

1.1 d) Òrgans de govern, perfil i acords Consell Rector

Estatuts

1.2 Directius

Relació d'alts càrrecs i directius

1.3 Empleats

1.4 Ètica

1.4.1 Codis

1.4.2 Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

1.4.3 Obsequis rebuts

1.4.4 Invitacions viatges, desplaçaments i allotjaments 

1.5 Bona Administració

1.5.1 Catàleg de serveis i tràmits

Catàleg de serveis

Marc Laboral

Polítiques i estratègies

Notícies (permanentment actualitzat)


Informació econòmica i estadística

Informació de gestió

Informació contractació i convenis


Informació de Resultats

Qualitat

Memòries d'activitat