Els dispositius de la xarxa d'assistència psiquiàtrica i salut mental a l'Anoia estan distribuïts en el Consorci Sanitari de l'Anoia.

El Servei de Psiquiatria disposa de diversos programes de tractament en règim ambulatori en els quals es dona prioritat a l'atenció dels trastorns mentals greus, trastorns de la conducta alimentària, trastorns de personalitat o trastorns per ús de substàncies. Tota aquesta atenció es porta a terme mitjançant equips professionals multidisciplinars. També es disposa d'un Centre de Dia per a la rehabilitació de malalts amb trastorns mentals greus. 

L'àrea està formada pel Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA), el Centre de Dia de Salut Mental (CDSM), el Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions (CASD), l'Hospital de Dia Infantojuvenil (HDIJ) i el Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) aquest últim gestionat per l'Hospital Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental de Martorell.

Aquests dispositius també donen suport a l'assistència primària i estan coordinats amb els ABS i amb l'hospitalització d'aguts, urgències i interconsulta psiquiàtrica de l'Hospital d'Igualada.

Ubicació: Edifici CAP Nord (entrada lateral)

Cap del servei:

Josep Checa